Dnes je
  • Úvod
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Dokumenty školy
  • Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy

Primárne vzdelávanie

i-pdf.gif ŠKVP ISCED1
i-pdf.gif Inovovaný ŠKVP ISCED1
i-pdf.gif ŠKVP MP A
i-pdf.gif ŠKVP MP B
i-pdf.gif ŠKVP MP C
i-pdf.gif Inovovaný ŠKVP MP A
i-pdf.gif Inovovaný ŠKVP MP B
i-pdf.gif Inovovaný ŠKVP MP C

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie

i-pdf.gif ŠKVP ISCED2
i-pdf.gif Inovovaný ŠKVP ISCED2