Dnes je
  • Úvod
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Dokumenty školy
  • Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Členovia výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou školou Kuzmice

  • Predseda rodičovského združenia: Ing. Lukáčová Lucia
  • Tajomník rodičovského združenia: Maďoranová Melánia
  • Pokladník rodičovského združenia: Maďoranová Regína 
  • Členovia výboru rodičovského združenia: Adamčíková Mária, Antoš Rastislav, Baranová Marta, Keruľ - Kmecová Jana, Kušníriková Terézia, Lejková Michaela, Maťašová Mária, Tomková Lenka, Vašková Marianna

 

Plán zasadnutí výboru RZ pri ZŠ s MŠ v Kuzmiciach na rok 2017/2018

 
Dátum Zasadnutia
05. 10. 2017 1.zasadnutie výboru RZ
19. 10. 2017 2.zasadnutie výboru RZ
14. 12. 2017 3.zasadnutie výboru RZ
18. 01. 2018 4.zasadnutie výboru RZ
26. 04. 2018 5.zasadnutie výboru RZ