Dnes je
  • Úvod
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Dokumenty školy
  • Rada školy

Rada školy

Zloženie rady školy

 

1.

Mgr. Zuzana Vašková

predsedníčka RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

2.

Mgr. Alena Makovcová

podpredsedníčka RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

3.

Mária Takáčová

zástupca nepedagogických zamestnancov

4.

Melánia Maďoranová

zástupca rodičov

5.

Mikuláš Maťaš

zástupca rodičov

6.

Lenka Tomková

zástupca rodičov

7.

Ing. Marek Závodský

zástupca rodičov

8.

Tomáš Baran

delegovaný zástupca zriaďovateľa

9.

Ing. Štefan Gizela

delegovaný zástupca zriaďovateľa

10.

Vladimír Klima

delegovaný zástupca zriaďovateľa

11.

Lukáš Pastor

delegovaný zástupca zriaďovateľa