Dnes je
  • Úvod
  • MATERSKÁ ŠKOLA
  • O škôlke

Materská škola

Ak máme vychovávať deti, je potrebné,   
aby sme sa tiež stali deťmi.  
 
                                                                                 Martin Luther
 
 

  Školský vzdelávací program :    ISCED-0  -- MŠ "Slniečko"  

Pedagogickí zamestnanci MŠ

titl.,meno a priezvisko pracovná pozícia PZ aprobácia
Ľubica Lachvajderová zástupca riaditeľa školy pre MŠ učiteľstvo pre MŠ
Mgr. Alena Makovcová učiteľka MŠ učiteľstvo pre MŠ
Marcela Mantičová učiteľka MŠ učiteľstvo pre MŠ
Bc. Zora Slachtičová učiteľka MŠ učiteľstvo pre MŠ

 

 Prevádzkoví pracovníci

Farkašová 
Viera 
hosp.pracovník 
Maďoranová 
Monika 
hosp.pracovník 
Ferková 
Marta 
hlavná kuchárka 
Takáčová 
Mária  
vedúca ŠJ 
 Havrilčakova 
Milota 
upratovačka 
Socha 
Peter 
kurič, údržbár